ท่านสนใจสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรมใด?
กรุณากรอกข้อมูล
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตัวอย่าง ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำเปล่าบรรจุขวดพลาสติก ดำเนินธุรกิจมา 5 ปี ปัจจุบันจำหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นส์ ห้างสรรพสินค้า และตัวแทนจำหน่าย จากการสำรวจตลาดน้ำเปล่าพบว่ามีคู่แข่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีผลิตน้ำเปล่าสามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำเปล่าธรรมดาเป็นน้ำเปล่ากลิ่นมะลิที่มีดอกมะลิลอย เพื่อสร้างความแตกต่าง และเจาะกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ แต่จากการทดลองผลิตพบปัญหาว่ากลิ่นของมะลิหายหลังจากที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ จึงต้องการพัฒนาน้ำเปล่ากลิ่นมะลิที่มีมะลิลอย ให้คงกลิ่นของมะลิได้ตลอดอายุการเก็บรักษา
ตัวอย่าง ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเปล่ากลิ่นมะลิที่มีดอกมะลิลอย บรรจุขวดพลาสติกใสหรือขวดแก้วใส ที่กลิ่นหอมของดอกมะลิยังคงอยู่ตลอดอายุการเก็บรักษา (ประมาณ 1ปี) โดยใช้กลิ่นมะลิที่มาจากธรรมชาติ และนำมาพัฒนาสูตรเป็นน้ำเปล่ากลิ่นมะลิที่มีดอกมะลิลอยอยู่ น้ำดื่มต้องมีลักษณะใส มีกลิ่นหอมของดอกมะลิ แต่ไม่มีรสชาติ ปลอดภัย และดอกมะลิยังคงเป็นสีขาว ไม่ช้ำ เพื่อจำหน่ายในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน และลูกค้าชาวไทยช่วงอายุ 40-60 ปี